TERMENI ŞI CONDIŢII

Termeni şi Condiţii

Actualizat în 15.03.2023

A. Precizări Cadru

Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ul www.danieltudorache.ro şi participarea la cursurile şi evenimentele organizate de S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. Pentru a avea toate informaţiile legate de condiţiile înscrierii şi participării la cursurile S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L., vă rugăm să citiţi cu atenţie cele de mai jos. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să folosiţi datele de contact de la următoarea adresă: https://danieltudorache.ro/contact

1. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicaţiilor, serviciilor şi site-ului www.danieltudorache.ro este guvernată de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii şi termeni acceptaţi prin semnarea unor documente suplimentare.

2. Cu excepţia unor înţelegeri contrare încheiate în scris cu S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L., contractul dvs. cu S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. va include întotdeauna, cel puţin Termenii şi Condiţiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni şi Condiţii”.

B. Termeni Generali

S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înregistrată în România, având sediul în social în Mun. B-dul Constantin Brâncoveanu, Nr. 4, București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13351/2019, identificată prin cod unic de înregistrare 41730550.

Site: domeniul www.danieltudorache.ro şi subdomeniile acestuia. Site-ul şi subdomeniile acestuia sunt deţinute şi operate de S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L.

Servicii: Utilizarea de către dvs. a produselor, serviciilor, aplicaţiilor şi site-ului www.danieltudorache.ro (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” şi excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.

Seminar: program special referitor la dezvoltarea abilitaţilor şi cunoştinţelor individuale necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini pe plan sportiv sau a procesului de evoluţie personală, care se finalizează cu obţinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.

Exemple SEMINAR: cursuri online, conferinţe, workshopuri şi alte manifestări sportive.

Cursant: beneficiar al programelor de formare şi perfecţionare sau Training (persoana fizică sau juridică)

Diplomă de participare: document care atestă participarea la un Curs sau Training şi finalizarea acestuia, fără însă a avea o recunoaştere sau acreditare oficială din partea autorităţilor competente.

Denumirea Comercială a Cursului: reprezintă numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit în scopuri comerciale pentru o înţelegere şi identificare mai uşoară de către un cursant sau potenţial cursant.

Durata Cursului: interval de timp în care desfăşoară un Program de Formare şi perfecţionare sau Training.

Durata Contractului: Contractul intra în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitarea avansului sau după caz a valorii integrale, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractuale.

Program Curs: Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfăşurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată, numărul şedinţelor de curs, dar şi intervalul orar, zilele de desfăşurare sau locaţia.

Data Estimată: Este dată estimativă de începere a unui Curs sau Training. Data exactă de începere a cursului este stabilită şi comunicată în mod final către Cursant în momentul în care este atins numărul minim de participanţi, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibilă demararea cursului.

Data de Începere: Este dată oficială de începere a unui Curs sau Training. Data de începere va fi comunicată celor ÎNSCRIŞI, într-o anumită grupă prin e-mail sau telefon, în cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o săptămână înainte de începerea cursului sau trainingului.

Dată până la care se fac înscrieri: Reprezintă dată până la care se fac înscrieri pentru următoarea grupa care trebuie să înceapă cel mai repede. Dacă numărul minim de participanţi în grupa nu a fost atins, această dată poate fi reprogramată. Pentru a afla informaţii relevante despre o anumită grupă, dintr-un anumit oraş, cu un anumit tip de program de curs, vă rugăm să ne contactaţi.

Număr minim de participanţi: reprezintă numărul minim de participanţi, necesar, pentru a putea demara Cursul său Trainingul şi pentru a stabili Data de Începere a acestuia. Numărul minim de participanţi este egal cu 50% din numărul de locuri alocate. Locurile alocate reprezintă numărul maxim de participanţi ce formează o singură grupă. Dacă numărul de potenţiali participanţi este mai mare, se pot forma grupe suplimentare. Locurile disponibile reprezintă locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completată grupă.

Condiţii Minime de Acces: se referă la criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se referă la nivelul de studii absolvite sau chiar vârsta viitorilor cursanţi.

ORAŞUL de desfăşurare a cursului sau trainingului: Oraşul de desfăşurare a cursului sau trainingului este menţionat pe pagina fiecărui curs /training în parte.

LOCAŢIA de desfăşurare a cursului sau trainingului: programul de formare şi perfecţionare sau trainingul se va desfăşura în oraşul menţionat în pagina de prezentare şi înscriere şi va fi anunţat cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului.

Prezenţă obligatorie: Se accepta un număr maxim de 25% absente motivate şi 10% absente nemotivate. În cazul în care numărul maxim de absente este atins cursantul îşi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare şi perfecţionare/training. În acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

ONLINE PROGRAMS: Programele de pregătire fizică se pot desfăşura şi ONLINE.

C. Înscrieri şi Modalitatea de Înscriere Online

C. 1. Cursantul va putea alege cursul la care să participe, utilizând interfaţa site-ului www.danieltudorache.ro
C. 2. Cursantul poate accesa orice curs/training, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile şi a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program în parte.
C. 3. Cursantul trebuie să solicite informaţii complete despre curs, accesând pagina contact (www.danieltudorache.ro/contact).
C. 4. S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă datele de desfăşurare a programelor de formare şi perfecţionare sau traininguri, trainerul precum şi locaţia de desfăşurare, în cazul în care acest lucru este impus de motive obiective.

D. Condiţii de Participare şi Dreptul de Retragere

D. 1. În cazul în care din motive obiective, cursul/trainingul nu se poate desfăşura sau începerea acestuia întârzie cu mai mult de 180 de zile faţă de Data menţionată în pagina de prezentare a programului/cursului, Cursantul are dreptul să solicite returnarea sumei achitate, respectând procedura de restituire. În cazul în care data exactă de începere a cursului/trainingului a fost stabilită şi comunicata către cursant, acesta nu mai beneficiază de dreptul de retragere, chiar dacă au fost depăşite cele 180 de zile faţă de perioada de începere.
D. 2. Persoanele fizice beneficiază de un drept de retragere pe care îl pot exercita în termen de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, doar în situaţia în care nu a fost anunţată Data de Începere a cursului/trainingului. În cazul în care Data de Începere a cursului/trainingului a fost stabilită şi comunicata către cursant, nicio sumă de bani achitata nu va putea fi restituita. În situaţia în care se va exercita dreptul de retragere în primele 14 zile calendaristice de la înscriere, respectând condiţiile mai sus menţionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială la momentul înscrierii.
D. 3. În cazul în care Cursantul (persoana fizică) a achitat cursul integral şi doreşte să se retragă înainte de începerea programului de formare şi perfecţionare/training, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, Furnizorul Cursului va restitui jumătate din valoarea cursului/trainingului achitat, doar în situaţia în care nu a fost anunţată data exactă de începere a cursului/trainingului. În cazul în care data exactă de începere a cursului/trainingului a fost stabilită şi comunicata către cursant, nicio sumă de bani achitata nu va putea fi restituita. Restituirea sumei se va realiza în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială la momentul înscrierii.
D. 4. În cazul în care Cursantul (persoana fizică) a achitat avansul (prima rata) şi doreşte să se retragă înainte de începerea programului de formare şi perfecţionare/trainingului, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, nicio sumă de bani achitata nu va putea fi restituita.
D. 5. Persoanele Juridice nu beneficiază de dreptul de retragere.
D. 6. În situaţia neprezentării la curs/training sau a întreruperii frecventării acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitată nu se restituie, indiferent de modalitatea de plată (în rate său integral).
D. 7. Exercitarea dreptului de retragere, respectând condiţiile mai sus menţionate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispoziţie de către Furnizorul Cursului ce poate fi solicitat folosind formularul de contact din pagina www.danieltudorache.ro/contact.
D. 8. Furnizorul Cursului îşi rezerva dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate solicitările de înscriere şi dreptul de a nu da curs solicitărilor, de a anula înscrierea, sau de a exclude definitiv din rândul cursanţilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de altă natură, afectează bunul mers al activităţii societăţii sau derularea în condiţii optime a cursurilor organizate de aceasta.

E. Durata Contractului

E. 1. Contractul intra în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitarea avansului, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractuale.

F. Preţul şi Modalităţi de Plată

F. 1. Costul Cursului: Preţul total al serviciilor prestate de către Furnizor de formare şi perfecţionare.

• Toate preţurile afişate pe site sunt în RON.
• Valoarea TVA este 0 (zero).
• Preţul exprimat este per Cursant.
• Costul Cursului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

F. 2. Modalităţi de Plata:
• Plata integrală. Se poate realiza prin transfer bancar sau Online.

Reducerile suplimentare, pot fi afectate în cazul existenţei unor campanii sau promoţii active pe www.danieltudorache.ro

F. 3. Plata se poate realiza:
• Online cu Card, prin procesatorul de plăţi EuPlatesc.
• Prin Depunere numerar la Banca Transilvania. Veţi primi pe adresa de email introdusă în formular o factură proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitata în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului în grupa. Vă rugăm să ne trimiteţi dovadă de plată pe email.
• Plată prin transfer bancar. Veţi primi pe adresa de email introdusă în formular o factură proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitata în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului în grupa. Vă rugăm să ne trimiteţi dovadă de plată pe email.

G. Răspunderea părţilor

G. 1. Niciuna dintre Părţi nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parţială sau totală, a obligaţiilor sale, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată din motive de forţă majoră.
G. 2. În cazul în care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza programul din motive de forţă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor de formare şi perfecţionare în executarea contractului, dar nu mai puţin de 10% din Costul Cursului.
G. 3. În cazul în care Beneficiarul nu continua sau nu finalizează programul de formare şi perfecţionare/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare şi perfecţionare. În această situaţie, Furnizorul de formare şi perfecţionare are dreptul să solicite plata de către Beneficiar a sumelor restante.
G. 4. Beneficiarul nu are dreptul să solicite continuarea cursului/trainingului într-o altă perioadă decât cea stabilită, sau cu o altă grupă, decât cu acordul expres al Furnizorului de formare şi perfecţionare.
G. 5. Furnizorul de formare şi perfecţionare răspunde pentru serviciile prestate în conformitate cu prezentul document.
G. 6. În cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile din Condiţiile specifice de desfăşurare a programului de Formare şi perfecţionare/Training, Furnizorul de formare şi perfecţionare îşi rezerva dreptul, după caz, de a sancţiona şi a întrerupe participarea la curs a Beneficiarului, păstrând suma achitată până în acel moment de către acesta cu titlu de despăgubiri, notificând Beneficiarul.
G. 7. În cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată în condiţiile şi la termenele stabilite, Furnizorul de formare şi perfecţionare îşi rezerva dreptul de a întrerupe participarea Beneficiarului la cursul/training, până la achitarea integrală a sumelor restante la plată.

H. Forţă majoră

H. 1. Forţă majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul document. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
H. 2. Pe perioada forţei majore invocate, toate termenele se suspendă.
H. 3. Doar dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe.

I. Reclamaţii. Soluţionarea reclamaţiilor:

I. 1. Orice reclamaţie sau solicitare de informaţii va fi adresată de către Beneficiar în scris la datele de contact ale Furnizorului de formare şi perfecţionare.
I. 2. Furnizorul de formare şi perfecţionare va analiza reclamaţiile sau solicitările supuse atenţiei de către Beneficiar, iar în cazul în care nemulţumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare şi perfecţionare va depune toate eforturile necesare în vederea identificării unei soluţii satisfăcătoare.
I. 3. În cazul în care nemulţumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, dacă această situaţie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare şi perfecţionare va proceda la remedierea serviciului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, în termen de maximum 15 zile din momentul când Furnizorul de formare şi perfecţionare a constatat deficientele serviciului prestat.
I. 4. În situaţia în care Furnizorul de formare şi perfecţionare va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleaşi obligaţii pentru serviciul remediat ca şi pentru serviciul prestat iniţial.
I. 5. Furnizorul de formare şi perfecţionare va răspunde reclamaţiilor sau solicitărilor primite în legătură cu serviciul prestat, într-un termen ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora.

J. Politica de rezolvare a reclamațiilor utilizatorilor finali

J. 1. Modalități de înaintare a unei reclamații:

Reclamațiile privind Serviciile electronice furnizate de către S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. pot fi înaintate de către utilizatorii finali, persoane juridice, prin email la adresa: contact@danieltudorache.ro

J. 2. Conținutul unei reclamații:

Reclamația este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situaţii considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor la care este așteptat un răspuns sau o rezoluție.

Reclamațiile formulate în limba română și adresate în scris, trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate.

Orice contestaţie a clientului legată de factură de Servicii, trebuie să cuprindă suma contestată și serviciile contestate. Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluţionării reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care contestația este respinsă, clientul are obligația de a plăti diferența neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestației.

J. 3. Termenul de depunere a reclamațiilor de către utilizatorii finali:

Orice contestaţie a clientului legată de factură de Servicii poate fi adresată în scris, la adresa de email, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii.

După preluarea sesizării de către un reprezentant S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L., clientul este contactat telefonic la numărul de telefon comunicat în sesizare, pentru eventuale detalii suplimentare.

J. 4. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor

Orice reclamație legată de serviciile comercializate de către S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L., va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la dată primirii acesteia de către S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L.

În anumite cazuri, în funcție de natură și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situații.

J. 5. Modalitățile de informare a utilizatorilor finali

Utilizatorul final va fi informat cu privire la rezultatul sau stadiul demersurilor efectuate pentru soluţionarea reclamaţiei sale, prin aceeaşi modalitate folosită de acesta pentru a transmite reclamaţia.

După rezolvarea sesizării clientul va fi informat cu privire la rezoluţia dată.

J. 6. Soluționarea litigiilor

În cazul apariţiei unor litigii, se va încerca soluţionarea pe cale amiabilă, iar dacă această procedură eşuează, utilizatorii pot apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se pot adresa instanţelor competente.

K. Soluţionarea litigiilor

K. 1. Părţile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia desfăşurării relaţiilor contractuale.
K. 2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, Părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.

L. Notificări

L. 1. Orice notificare va fi adresată în scris la datele de contact prevăzute în art. A.

M. Dispoziţii finale

M. 1. Dispoziţiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie şi cele ale Codului Civil.
M. 2. Termenii şi Condiţiile reprezintă un acord juridic dintre dvs. şi S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. şi guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor (însă cu excepţia serviciilor pe care S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. vi le oferă în cadrul unui contract scris separat), şi înlocuieşte complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. şi S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. în privinţa Serviciilor.
M. 3. Sunteţi de acord că, dacă S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensaţie legală cuprins(a) în aceşti Termeni (sau de care beneficiază S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. conform oricărei legislaţii aplicabile), acest lucru să nu fie considerat că o renunţare formală la drepturile S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. şi că drepturile sau compensaţiile respective vor fi în continuare la dispoziţia S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L.
M. 4. Dacă orice instanţă, cu jurisdicţie de a lua hotărâri în acest caz, se pronunţă în sensul că una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte în continuare.
M. 5. Termenii şi relaţia dvs. cu S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L prevăzută în aceşti Termeni, vor fi guvernate de legislaţia romană. Dvs. şi S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti din România pentru soluţionarea oricărei dispute juridice care poate apărea din aceşti Termeni. Cu toate acestea, sunteţi de acord că S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncţiuni (sau o formă echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicţie.

N. Acceptarea Termenilor

N. 1. Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se considera că aţi citit, înţeles şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii. Totodată, confirmaţi şi acceptaţi faptul că S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.
N. 2. Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteţi accepta Termenii dacă nu aveţi vârsta legal acceptabilă pentru încheierea unui contract cu S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L., sau sunteţi o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislaţiei din România.
N. 3. S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. poate modifica, revizui, îmbunătăţi sau întrerupe furnizarea de informaţii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. S.C. DANIELTUDORACHE PERFORMANCE S.R.L. îşi rezerva dreptul de a modifica – adăugă, şterge, completă, actualiza – în totalitate sau parţial aceşti Termeni şi condiţii fără un anunţ prealabil. Aceste modificări intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul www.danieltudorache.ro şi se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.

Alte întrebări? Ne puteţi contacta telefonic la +4 0722 305 458 sau prin email la contact@danieltudorache.ro